FloydMayweatherjr.org thu thập thông tin cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, số điện thoại) từ người dùng khi họ đăng ký nhận bản tin, bình luận hoặc tham gia các sự kiện trực tuyến do chúng tôi tổ chức.

Thông tin thu thập sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin, hỗ trợ người dùng, cải thiện nội dung và dịch vụ của website.

Phạm vi sử dụng thông tin:

  • Thông tin cá nhân thu thập được sử dụng để gửi thông báo về các sự kiện, bài viết mới và các nội dung liên quan đến poker online.
  • Thông tin cũng có thể được sử dụng trong nghiên cứu thị trường và phân tích xu hướng để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Thời gian lưu trữ thông tin:

  • Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ cho đến khi người dùng yêu cầu xóa bỏ hoặc tự động xóa sau một thời gian nhất định không sử dụng.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

  • Địa chỉ của FloydMayweatherjr.org và thông tin liên hệ sẽ được cung cấp rõ ràng trên website.

Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

  • Người dùng có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình thông qua tài khoản trên website hoặc liên hệ trực tiếp qua email được cung cấp.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

  • FloydMayweatherjr.org cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng.
  • Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng trong phạm vi công bố của chính sách này.