Website FloydMayweatherjr.org là một blog cá nhân được tạo ra bởi Floyd Mayweather, nhằm mục đích chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và kiến thức về chơi poker online. Nội dung trên trang web này chủ yếu dành cho người hâm mộ tại Việt Nam.

Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web.

Quyền Riêng Tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Sử Dụng Nội Dung

Nội dung trên FloydMayweatherjr.org, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, và video, là tài sản của Floyd Mayweather và/hoặc các bên cấp phép của ông. Nội dung này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quy định pháp lý khác. Người dùng không được phép sao chép, tái bản, phát hành lại, hoặc sử dụng nội dung cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép rõ ràng.

Hạn Chế Trách Nhiệm

Thông tin và tài liệu trên trang web này được cung cấp với mục đích thông tin chung và không nên được xem là lời khuyên cá nhân. Floyd Mayweather và nhóm quản lý của trang web không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin từ trang web này.

Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi các điều khoản người dùng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các điều khoản hiện hành.